top of page
DSC_0024.JPG

PROGRAM TÁBORA 

Zábavný program

Tábory jsou připravované tak, aby si děti užily co nejvíce zábavy, her, soutěží, pohybu v přírodě aniž by si uvědomovaly, že vlastně sportují. Program tábora tradičně koncipujeme tak, aby byly všechny dny prožité naplno, plné zábavy, překvapení, adrenalinu a dobrodružství.

Lesní program

Příroda a les je báječné místo pro tvoření, poznávání, hru a snění. Dbáme na to, aby děti v co největší míře trávily den pod širým nebem a nebyly uzavřeny mezi čtyřmi zdmi. Podporujeme děti, rozvoj jejich osobnosti a soužití s přírodou a její ochranou. Děti si odpočinou v krásné přírodě a načerpají síly do nového školního roku.

Individuální přístup

Dbáme na individuální přístup k dětem. Oddíly jsou rozdělené na mladší děti (od 6 do 10 let) a starší děti (od 11 do 15 let včetně). Díky tomuto rozdělení můžeme konkrétní činnosti oddílů i celotáborovou hru lépe přizpůsobit zájmům, vyspělosti a schopnostem dětí. V oddíle je vždy maximálně 10 dětí. O děti z každého oddílu se stará proškolený oddílový vedoucí.

Zdravotnická péče

Na táboře je zajištěný neustálý zdravotnický dozor, který má požadované zdravotnické vzdělání. Zdravotníci jsou v táboře k dispozici dětem nepřetržitě 24 hodin denně. Pro nemocné děti je nachystána ošetřovna s pokojem, toaletou, umývárnou a vyšetřovnou. Lékař je zajištěn smluvně a zdravotníci mají pro případ potřeby k dispozici vůz.

Akční program

Celotáborové hry pro mladší a starší oddíly a spousta soutěží přímo v oddílech. Denní i noční bojovky na louce i v lese, letní kino přímo v táboře. Táboráky s opékáním buřtů s trampskými písničkami a kytarou. Akční programy nejen v táboře ale i na výletě.

Doprovodný program

Diskotéky pod letní oblohou, galavečer s hudbou, pěvecké klání oddílů s vlastními složenými písničkami. Návštěvy zajímavých hostů, soutěže v různých oborech s vyhledáním jednotlivých talentů. Divadlo jednotlivých oddílů, ale i večerní stínové divadlo oddílových vedoucích.

Koupání

Tábořiště leží u řeky Sázavy, která nám poskytuje spoustu možností k vyžití. Hry ve vodě jsou pravidelnou zábavou v parných letních dnech, součástí táborového programu je i vodácký výcvik a vodácké výpravy, které jsou závislé na příznivosti počasí. Pečlivě dbáme na bezpečnost dětí při vodních radovánkách. Pro menší děti máme zajištěný i bazén.

 

Poznávací výlety

Organizujeme i každoroční celodenní výlety, během kterých se děti dostanou i dále za hranice našeho tábořiště a v rámci našeho putování navštíví i některé místní památky a zažijí akční dobrodružství.

 Spolupráce

Za pomocí celotáborových her podporujeme samostatnost dětí a současně spolupráci mezi dětmi. Respektování dětí mezi sebou, vzájemnou podporu a pomoc jeden druhému. Děti by si na táboře měly užít hlavně spoustu zábavy. Tu zajišťuje sehraný kolektiv vedoucích, kteří se nebojí udělat si ze sebe legraci.

Kreativita a fantazie

Práce s přírodními materiály rozvíjející kreativitu a představivost dětí. Máme připravené projekty jak využít přírodní materiály k tvorbě nejrůznějších předmětů. Snažíme se rozvíjet fantazii dětí, díky pohádkovým příběhům napříč celým programem. Každý tábor má předem dané táborové téma.

Kontakt s dítětem v průběhu tábora

Vraťte se prosím v čase a pište klasické dopisy. Věřte, že dopis (stačí pár řádků) od rodičů je pro děti velká radost a jistota, kterou mu poskytnete na dálku. SMS zprávu si pod polštář nedáte. 😊

Zejména v případě těch menších dětí je nejlepší poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým zázrakem. Elektronická pošta přes e-mail či messenger na sociální síti Facebook pro nás není problém, a jde i touto cestou psát Vašemu dítěti.

V případě velkého smutku rodičů lze domluvit návštěvu.

Zdravá strava

Máme připravenou zdravou stravu podle nutričních norem. Strava se podává 5xkrát denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), tak aby děti neměly pocit hladu. Strava je připravována bez polotovarů, lze domluvit i bezlaktózovou dietu. Pitný režim je zajištěný po celý den. V celém areálu je pitná voda, kontrolovaná krajskou hygienickou stanicí.

 

Nepřetržitý dozor

Děti jsou pod neustálím dohledem osvědčeného kolektivu zkušených oddílových vedoucích a praktikantů, nad kterými dohlíží hlavní vedoucí. V noci jsou zorganizované noční hlídky za pomocí vedoucích, tak aby děti byly pod dozorem 24 hodin denně.

REŽIM DNE

8:00   Zvesela se budíme a protáhneme hnáty

8:15   Umyjeme očka a zoubky

8:30   První jídlo dne

9:00   Porovnáme bydlíky a usteleme postýlky

9:30   Dopolední hry + svačinka

12:00 Hlavní jídlo dne

13:00 Krásný odpočinek po obědě

15:00 Odpolední hry + svačinka

18:30 Večerní jídlo

19:00 Táborový sraz

19:15 Společenské veselení

20:30 Večerní hygiena

21:00 Ukládání do postýlek pro mladší oddíly

21:30 Klekánice pro starší oddíly

bottom of page