top of page
tábor.JPG

INFORMACE O TÁBOŘE

TÁBOR JE URČEN DĚTEM A MLÁDEŽI od 6 do 15 let včetně. 

Celková cena tábora: 7.700,-Kč (záloha 3.000,-Kč)

V ceně je zahrnuto: 

 • pedagogický dozor 24h denně a zdravotnický dozor 24 h denně dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce

 • strava 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), celodenní pitný režim

 • ubytování v chatkách

 • materiálové a sportovní vybavení, celotáborový tematický program, odměny po soutěžích

 

Cena pobytu nezahrnuje dopravu a úrazové pojištění dítěte a celodenní výlet. Připojištění je na vašem zvážení. 

Přijímáme děti s bezlepkovou a bezlaktózovou dietou s příplatkem za stravu. V případě potřeby speciální potravinové diety nás kontaktujte za pomocí mailu dtsvanda@seznam.cz.

Z důvodu osobního kontaktu oddílových vedoucích s rodiči dítěte, také kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava na Dětský tábor Švanda individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného termínu mezi 15:00 až 17:00 hod. Odjezd v den ukončení tábora mezi 9:00 až 10:00 hod.

Při nástupu na turnus tábora od Vás budeme požadovat:

 • KARTIČKA POJIŠTENCE
  při nástupu na tábor si od Vás převezmeme kartičku zdravotní pojišťovny účastníka popřípadě její kopii.

 • POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
  formulář je nezbytný pro pobyt dítěte na táboře, bez lékařem potvrzeného posudku nebude dítě na tábor přijato. Posudek má platnost 2 roky, vyřiďte si jej v dostatečném předstihu (i lékaři mívají dovolenou). Na formuláři nesmí chybět razítko a podpis lékaře. Přiložený formulář je pouze vzorem, lékař Vám může vystavit potvrzení na vlastní tiskopis. (Potěšíte nás, když přinesete náš formulář - obsahuje všechny důležité informace.)

 • PROHLÁŠENÍ RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O BEZINFEKČNOSTI

       bez podepsaného prohlášení nebude dítě přijato na tábor.

 • SOUHLAS RODIČŮ S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

       formulář je potřebný v případech, kdy jedeme s dítětem do nemocnice na vyšetření, k zubaři nebo ke smluvenému           lékaři v případě nemoci či zranění.

 • TÁBOROVÝ ŘÁD
  je nutné odsouhlasit podpisem zákonného zástupce dítěte, tímto zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s táborovým řádem.

Při odjezdu z turnusu tábora:

 • V případě, že zákonný zástupce nebude mít možnost si osobně převzít dítě a pověří tím spřízněnou osobu, prosíme o písemné zplnomocnění této osoby.

NEZBYTNÉ DETAILY O TÁBOŘE, CENÁCH, ORGANIZACI, NUTNÉM VYBAVENÍ DĚTÍ, ALE I MNOHO DALŠÍHO NALEZNETE V NÍŽE PŘILOŽENÝCH DOKUMENTECH KE STAŽENÍ.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ SE NA NÁS NEVÁHEJTE OBRÁTIT.

bottom of page